periodici6404261
Includi: tutti i seguenti filtri
× Lingue Sloveno
× Paese yu

Trovati 12 documenti.

Dela
0 0 0
Seriali

Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovino in druzbene vede = Monographs / Slovene Academy of Sciences and Arts. Class for history and social sciences

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1950-

Dela
0 0 0
Seriali

Dela / Slovenska akademia znanosti in umetnosti. Razred za filoloske in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis II, Philologia et litterae

Ljubljana : [Slovenska akademia znanosti in umetnosti, 1950?]-

Dela
0 0 0
Seriali

Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za matematicne, fizikalne in tehnicne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis III, Mathematica, physica, technica

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1953-

Dela
0 0 0
Seriali

Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za prirodoslovne in medicinske vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis IV, Historia naturalis et medicina

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950?]-

Dela
0 0 0
Seriali

Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za umetnost. Serija za glasbeno umetnost = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis V, Artes. Series B, Musica

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1952-

Porocila
0 0 0
Seriali

Porocila / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Institut za raziskovanje krasa = Acta carsologica / Academia scientiarum et artium Slovenica, Institutum carsologicum

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1955-[196-?]

Razprave
0 0 0
Seriali

Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filoloske in literarne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis II, Philologia et litterae

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1950-

Razprave
0 0 0
Seriali

Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za matematicne, fizikalne in tehnicne vede. Serija A, Matematicne, fizikalne in kemicne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis III, Mathematica, physica, technica. Series ; |A, Mathematica, physica, chemica

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950?]-

Razprave
0 0 0
Seriali

Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za prirodoslovne in medicinske vede. Oddelek za medicino = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis IV, Historia naturalis et medicina. Pars medica

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1957-

Geografski zbornik
0 0 0
Seriali

Geografski zbornik / Slovenska akademjia znanosti in umetnosti, Institut za geografijo = Acta geographica / Academia scientiarum et artium Slovenica, Institutum geographicum

Ljubljana : [Slovenska akademjia znanosti in umetnosti], 1952-2002

Razprave
0 0 0
Seriali

Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovino in drustvene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis I, Historia et sociologia

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1950-

Razprave
0 0 0
Seriali

Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za prirodoslovne in mediciniske vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis IV, Historia naturalis et medicina

Ljubljana : [Slovenska akademija znanosti in umetnosti], 1951-1974