Biblioteca San Polo

Orario:

Tue 05 July 14:00 - 18:00
Nota: Obbligatoria mascherina sopra i 6 anni
Wed 06 July 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Nota: Obbligatoria mascherina sopra i 6 anni
Thu 07 July 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Nota: Obbligatoria mascherina sopra i 6 anni
Fri 08 July 14:00 - 18:00
Nota: Obbligatoria mascherina sopra i 6 anni
Sat 09 July 09:00 - 12:00
Nota: Obbligatoria mascherina sopra i 6 anni
Sun 10 July Chiusa
Mon 11 July Chiusa